Garuda Gamana Tava Lyrics – Sri Maha Vishnu Sthothram

Garuda Gamana Tava Lyrics – Sri Maha Vishnu Sthothram| Sringeri Sharada Peetham Lyrics

Song Name Garuda Gamana Tava Lyrics – Sri Maha Vishnu Sthothram
Singer(s) Sringeri Sharada Peetham
Music(s) Telugu bhakti
Music Label RAGHAVA REDDY VIDEOS

Garuda Gamana Tava Lyrics – Sri Maha Vishnu Sthothram from the movie sung by Sringeri Sharada Peetham music given by Telugu bhakti.

Garuda Gamana Tava Lyrics in Telugu – Sri Maha Vishnu Sthothram

గరుడ గమన తవ చరణ కమలమివ
మనసిల సతు మమ నిత్యం
గరుడ గమన తవ చరణ కమలమివ
మనసిల సతు మమ నిత్యం
మనసిల సతు మమ నిత్యం
మమ తా పమ పా కురుదేవా
మమ పా పమ పా కురుదేవా

జలజ నయన విధి… నముచి హరణ ముఖ
విబుధ వినుత పద పద్మా || 2||
విబుధ వినుత పద పద్మా
మమ తాపమ పా కురుదేవా
మమ పా పమ పా కురుదేవా

భుజగ శయన భవ… మదన జనక మమ
జనన మరణ భయ హారి || 2||
జనన మరణ భయ హారి
మమ తా పమ పా కురుదేవా
మమ పా పమ పా కురుదేవా

శంఖ చక్రధర… దుష్ట దైత్య హర
సర్వ లోక శరణా || 2||
సర్వ లోక శరణా
మమ తా పమ పా కురుదేవా
మమ పా పమ పా కురుదేవా

అగణిత గుణ గణ… అశరణ శరణద
విదలిత సురరిపు జాలా || 2||
విదలిత సురరిపు జాలా
మమ తా పమ పా కురుదేవా
మమ పా పమ పా కురుదేవా
భక్త వర్య మిహ… భూరి కరుణయా
పాహి భారతీ తీర్థం || 2||
పాహి భారతీ తీర్థం
మమ తా పమ పా కురుదేవా
మమ పా పమ పా కురుదేవా

గరుడ గమన తవ చరణ కమలమివ
మనసిల సతు మమ నిత్యం
గరుడ గమన తవ చరణ కమలమివ
మనసిల సతు మమ నిత్యం
మనసిల సతు మమ నిత్యం
మమ తాపమ పా కురుదేవా
మమ పాపమ పా కురుదేవా

Garuda Gamana Tava Lyrics in English

Garuda Gamana Tava Charana Kamalamiva
Manasila Sathu Mama Nithyam
Garuda Gamana Tava Charana Kamalamiva
Manasila Sathu Mama Nithyam
Manasila Sathu Mama Nithyam
Mama Thaa Pama Paa Kurudeva
Mama Pa Pama Pa Kurudeva
Jalaja Nayana Vidhi… Namuchi Harana Mukha
Vibudha Vinutha Padha Padmaa ||2||
Vibudha Vinutha Padha Padmaa
Mama Thaa Pama Paa Kurudeva
Mama Pa Pama Pa Kurudeva
Bhujaga Shayana Bhava… Madhana Janaka Mama
Janana Marana Bhaya Haari ||2||
Janana Marana Bhaya Haari
Mama Thaa Pama Paa Kurudeva
Mama Pa Pama Pa Kurudeva

Shamkha Charadhara… Dhushta Dhaithya Hara
Sarwaloka Sharanaa ||2||
Sarwaloka Sharanaa
Mama Thaa Pama Paa Kurudeva
Mama Pa Pama Pa Kurudeva

Aganitha Guna Gana… Asharana Sharanadha
Vidhalitha Suraripu Jaalaa ||2||
Vidhalitha Suraripu Jaalaa
Mama Thaa Pama Paa Kurudeva
Mama Pa Pama Pa Kurudeva

Bhaktha Varya Miha… Bhoori Karunayaa
Paahi Bhaarathee Theertham ||2||
Paahi Bhaarathee Theertham
Mama Thaa Pama Paa Kurudeva
Mama Pa Pama Pa Kurudeva
Garuda Gamana Tava Charana Kamalamiva
Manasila Sathu Mama Nithyam
Garuda Gamana Tava Charana Kamalamiva
Manasila Sathu Mama Nithyam
Manasila Sathu Mama Nithyam
Mama Thaa Pama Paa Kurudeva
Mama Pa Pama Pa Kurudeva

YouTube Video