Sharanu Ganesha Bhajana Lyrics in Telugu

Sharanu Ganesha Bhajana Lyrics in Telugu – JaiGanesh Songs

Sharanu Ganesha Bhajana Lyrics in Telugu – JaiGanesh Songs – Ganapathi devotional songs Lyrics.


Singer Ganapathi devotional songs
Composer Ganapathi devotional songs
Music Ganesh Chaturthi Special
Song Writer Ganesh Chaturthi Special

Sharanu Ganesha Bhajana Lyrics in Telugu 

పార్వతి పుత్ర శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సిద్ధి వినాయక శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

విఘ్న వినాయక శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ఈశ్వర పుత్ర శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

కుమార సోదర శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

మూషిక వాహన శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

మోదక ప్రియుడా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

మునిజన వందిత శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ప్రధమ పూజితా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

బ్రహ్మనామక శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ప్రమథ గణాధిప శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

విఘ్న నివారక శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

విద్యా దాతా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

వినుత ప్రదాత శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సర్వ సిద్ధిప్రద శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

బుద్ధి ప్రదాయక శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

భక్త పాలకా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ఐశ్వర్య ప్రద శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

అగణిత గుణగత శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ఆశ్రిత వరదా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

శరణు గణేశ… లిరిక్స్

పార్వతి పుత్ర శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సిద్ధి వినాయక శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

విఘ్న వినాయక శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ఈశ్వర పుత్ర శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

కుమార సోదర శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

మూషిక వాహన శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

మోదక ప్రియుడా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

మునిజన వందిత శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ప్రధమ పూజితా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

బ్రహ్మనామక శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ప్రమథ గణాధిప శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

విఘ్న నివారక శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

విద్యా దాతా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

వినుత ప్రదాత శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సర్వ సిద్ధిప్రద శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

బుద్ధి ప్రదాయక శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

భక్త పాలకా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ఐశ్వర్య ప్రద శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

అగణిత గుణగత శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ఆశ్రిత వరదా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సుముఖ నాయకా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సుగుణ మందిరా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సకల రక్షకా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ఆర్త రక్షకా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

అగ్ర పూజితా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ఆది గణపతి శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

పరమ పావనా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

పరమ దయాకర శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

పరమ పూజిత శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

హే లంబోదర శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

హే లంబాయా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

అసిత వదనాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సురాగ్రరాయా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

స్థూల కంఠాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సుప్రదీపాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

పాల చంద్రాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

పాశ హస్తాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

పాహి గణేశ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ఏక దంతాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

వామ హస్తాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

మందహాసాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

బుద్ధి రూపాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

గణాధిపాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

వక్ర దంతాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

శూర్ప కర్ణాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

స్థూల కంఠాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సర్వేశ్వరాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

గజవక్రాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

గణేషాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

గౌరి నందన శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ఆది గణపతి శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సిద్ధి గణపతి శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

బొజ్జ గణపతి శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

శరణు గణేశ… లిరిక్స్

పార్వతి పుత్ర శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సిద్ధి వినాయక శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

విఘ్న వినాయక శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ఈశ్వర పుత్ర శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

కుమార సోదర శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

మూషిక వాహన శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

మోదక ప్రియుడా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

మునిజన వందిత శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ప్రధమ పూజితా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

బ్రహ్మనామక శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ప్రమథ గణాధిప శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

విఘ్న నివారక శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

విద్యా దాతా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

వినుత ప్రదాత శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సర్వ సిద్ధిప్రద శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

బుద్ధి ప్రదాయక శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

భక్త పాలకా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ఐశ్వర్య ప్రద శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

అగణిత గుణగత శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ఆశ్రిత వరదా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సుముఖ నాయకా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సుగుణ మందిరా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సకల రక్షకా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ఆర్త రక్షకా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

అగ్ర పూజితా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ఆది గణపతి శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

పరమ పావనా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

పరమ దయాకర శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

పరమ పూజిత శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

హే లంబోదర శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

హే లంబాయా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

అసిత వదనాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సురాగ్రరాయా శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

స్థూల కంఠాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సుప్రదీపాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

పాల చంద్రాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

పాశ హస్తాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

పాహి గణేశ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ఏక దంతాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

వామ హస్తాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

మందహాసాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

బుద్ధి రూపాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

గణాధిపాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

వక్ర దంతాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

శూర్ప కర్ణాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

స్థూల కంఠాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సర్వేశ్వరాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

గజవక్రాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

గణేషాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

గౌరి నందన శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ఆది గణపతి శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సిద్ధి గణపతి శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

బొజ్జ గణపతి శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

మహా బలాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

మహా గణపతి శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

మంగళప్రదాయ శరణు గణేశ |

స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

జయ గణేష పాహిమాం జయ గణేష రక్షమాం ||

Sharanu Ganesha Bhajana Lyrics in Telugu – JaiGanesh Songs Watch Video

Also Read : Anaganaga Song Lyrics – Gurtunda Seetakalam Movie – Sonu Nigam Lyrics