Ya devi sarva bhuteshu lyrics in kannada and English

Ya devi sarva bhuteshu lyrics in kannada and English| Saashwathi Prabhu Lyrics

 

Song Name Ya devi sarva bhuteshu lyrics in kannada and English
Singer(s) Saashwathi Prabhu

Ya devi sarva bhuteshu lyrics in kannada and English sung by Saashwathi Prabhu.

Ya devi sarva bhuteshu lyrics in English :

Ya DeviSarva Bhutesu
Vishnu Mayeti Sadbita
Namastasyai Namastasyai
Namastasyai Namo Namah

Ya DeviSarva Bhutesu
Shakti Rupena Sansthita
Namastasyai Namastasyai
Namastasyai Namo Namah

Ya DeviSarva Bhutesu
Bhakti Rupena Sansthita
Namastasyai Namastasyai
Namastasyai Namo Namah

Ya DeviSarva Bhutesu
Matri Rupena Sansthita
Namastasyai Namastasyai
Namastasyai Namo Namah

Ya DeviSarva Bhutesu
Shanthi Rupena Sansthita
Namastasyai Namastasyai
Namastasyai Namo Namah

Ya DeviSarva Bhutesu
Daya Rupena Sansthita
Namastasyai Namastasyai
Namastasyai Namo Namah

Ya DeviSarva Bhutesu
Shraddha Rupena Sansthita
Namastasyai Namastasyai
Namastasyai Namo Namah

Ya DeviSarva Bhutesu
Lajjaa Rupena Sansthita
Namastasyai Namastasyai
Namastasyai Namo Namah

Ya DeviSarva Bhutesu
Jaati Rupena Sansthita
Namastasyai Namastasyai
Namastasyai Namo Namah

Ya DeviSarva Bhutesu
Lakshmi Rupena Sansthita
Namastasyai Namastasyai
Namastasyai Namo Namah

Ya DeviSarva Bhutesu
Nidra Rupena Sansthita
Namastasyai Namastasyai
Namastasyai Namo Namah

Namastasyai Namastasyai
Namastasyai Namo Namah
Namastasyai Namastasyai
Namastasyai Namo Namah

Ya devisarva bhuteshu lyrics in Kannada :

ಅಥವಾ ದೇವತೆ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ವಿಷ್ಣುಮಯೆತಿ ಶಬ್ದಿತಾ | ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮ ಓಂ ||

ಅಥವಾ ದೇವತೆ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಚೇತನಿತ್ಯ ಭಿಡಿಯಾಟೆ. ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮ ಓಂ ||

ಅಥವಾ ಸರ್ವಭುತೇಶು ಬುದ್ಧೈರುಪೆನ್ ಸಂಸ್ಥ ದೇವತೆ. ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮ ಓಂ ||

ಅಥವಾ ದೇವತೆ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ನಿದ್ರರುಪಣೆ ಸಾಂಸ್ಥಿತಾ. ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮ ಓಂ ||

ಅಥವಾ ದೇವತೆ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಕ್ಷುದರುಪೀನ್ ಸಂಸ್ಥಿತಾ. ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮ ಓಂ ||

ಅಥವಾ ದೇವತೆ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ha ಾಯಾರುಪೆನ್ ಸಂಸ್ಥ. ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮ ಓಂ ||

ಅಥವಾ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಶಕ್ತಿರೂಪನ್ ಸಂಸ್ಥ ದೇವತೆ. ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮ ಓಂ ||

ಅಥವಾ ದೇವತೆ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ತ್ರಿಣರುಪಣೆ ಸಾಂಸ್ಥಿತಾ. ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮ ಓಂ ||

ಅಥವಾ ದೇವತೆ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಕಾಂತಂತರುಪೆನ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮ ಓಂ ||

ಅಥವಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಜತಿವಾರಪೆನ್ ಸಂಸ್ಥ. ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮ ಓಂ ||

ಅಥವಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಲಜ್ಜರುಪೆನ್ ಸಂಸ್ಥ. ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮ ಓಂ ||

ಅಥವಾ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಶಾಂತರುಪನ್ ಸಂಸ್ಥ ದೇವತೆ. ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮ ಓಂ ||

ಅಥವಾ ದೇವತೆ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಶ್ರದ್ಧರುಪೆನ್ ಸಂಸ್ಥಿತಾ. ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮ ಓಂ ||

ಅಥವಾ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಕಾಂತರುಪೆನ್ ಸಂಸ್ಥಿತ ದೇವತೆ. ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮ ಓಂ ||

ಅಥವಾ ದೇವತೆ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಲಕ್ಷ್ಮಿರುಪೆನ್ ಸಂಸ್ಥಿತಾ. ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮ ಓಂ ||

ಅಥವಾ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ವೃತ್ತತ್ತರುಪನ್ ಸಂಸ್ಥ ದೇವತೆ. ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮ ಓಂ ||

ಅಥವಾ ದೇವತೆ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಸ್ಮೃತರುಪೆನ್ ಸಂಸ್ಥಿತಾ. ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮ ಓಂ ||

ಅಥವಾ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ದಯರುಪಾನೆ ಸಂಸ್ಥ ದೇವತೆ. ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮ ಓಂ ||

ಅಥವಾ ಸರ್ವಭುತೇಶು ಬುದ್ಧೈರುಪೆನ್ ಸಂಸ್ಥ ದೇವತೆ. ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮ ಓಂ ||

ಅಥವಾ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ತುಷ್ಟಿರುಪೆನ್ ಸಾಂಸ್ಥಿತಾ ದೇವತೆ. ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮ ಓಂ ||

ಅಥವಾ ದೇವತೆ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾತೃರೂಪಾಣ್ ಸಂಸ್ಥ. ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮ ಓಂ ||

ಅಥವಾ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಭ್ರಾಂತಂತ್ರುಪೆನ್ ದೇವತೆ. ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮ ಓಂ ||

ಅಥವಾ ಸರ್ವಭುತೇಶು ಬುದ್ಧೈರುಪೆನ್ ಸಂಸ್ಥ ದೇವತೆ. ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮ ಓಂ ||

ಇಂದ್ರಿಯಾನಾ ಮಾಧಿಸ್ತಾತ್ರಿ ಭೂತಾನನ್ ಚಾಕಿಲೇಶು ಅಥವಾ ಭೂತೇಶು ಖಂಡದ ತಸೈಯಾ ವ್ಯಪಟಿದೇವೈ ನಮೋ ನಮಹ್ ||

ಚಿತ್ರಿರುಪೆನ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಾತ್ಸನಮ್ ಹೀಗೆ. ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಾಸೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋ ನಮ ಓಂ ||

Ya devi sarva bhuteshu lyricsYouTube Video

 

 

Telugu Devotional Lyrics : Adivoalladivo song lyrics – Annamayya